Gunta Bāliņa

Nominēta “Dejas balvai 2017–2018” kategorijā “Ieguldījums dejas mākslā” par monogrāfiju “Latvijas baleta un dejas enciklopēdija” un publikācijām par baletu.

Gunta Bāliņa ir horeogrāfe, dejotāja, baleta pedagoģe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore. Viņas sastādītā Latvijas baleta un dejas enciklopēdija (2018) ir vērienīgs izdevums, kas aptver informāciju par Latvijas pašreizējo daudzveidīgo dejas saimi tās krāšņumā un dažādībā.

Enciklopēdija sniedz ziņas par baletdejotājiem – premjeriem, solistiem un kordebaleta māksliniekiem, kā arī horeogrāfiem, pedagogiem, komponistiem, scenogrāfiem, kostīmu māksliniekiem, koncertmeistariem un diriģentiem un viņu devumu dejas attīstībā Latvijā. Pirmoreiz apkopots profesionālās laikmetīgās dejas, skatuviskās tautas dejas un citu pazīstamāko dejas žanru horeogrāfu, pedagogu, dejotāju, dejas vēsturnieku, kritiķu, fotogrāfu u. c. ieguldījums Latvijas dejas mākslā.

Katra mākslinieka šķirklis ietver dzīves un darba gadus teātrī, dejas kompānijā vai tautas deju ansamblī, atspoguļo individuālās karjeras attīstību, lomu, uzvedumu un dejas projektu, izrāžu un performanču klāstus. Izdevums papildināts ar pilnīgu sarakstu hronoloģiskā secībā par visiem Rīgā un Liepājā tapušajiem baleta iestudējumiem, informāciju par Latvijā notiekošajiem baleta un laikmetīgās dejas festivāliem un konkursiem, nozarē piešķirtajiem apbalvojumiem un profesionālo dejas izglītību.

Enciklopēdija ir būtisks ieguldījums Latvijas dejas mākslas mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, kļūstot par vērtīgu uzziņu avotu visiem, kas interesējas par dejas mākslu.

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs