Rita Spalva

Nominēta “Dejas balvai 2017–2018” kategorijā “Ieguldījums dejas mākslā” par monogrāfiju “Dejas kompozīcija” un recenzijām par skatuvisko tautas deju.

Rita Spalva ir dejas pedagoģe un horeogrāfe, izaudzinājusi ievērojamu skaitu deju skolotāju, deju kolektīvu vadītāju un horeogrāfu, kuri veiksmīgi darbojas gan Latvijā, gan citur pasaulē. Autore veidojusi neskaitāmus analītiskus aprakstus par skatuvisko tautas deju.

Monogrāfija “Dejas kompozīcija” (2018) ir pirmais izdevums latviešu valodā, kas sniedz plašu ieskatu dejas veidošanas principos. Latvijas kultūrtelpā joprojām ir visai maz pētījumu dejas mākslas jomā, lai gan ir liela sabiedrības interese par deju kā īpašu, fenomenālu parādību. Uzkrājusi zināšanas 40 gadus ilgā dejas kompozīcijas pasniegšanas pieredzē, autore sapratusi, ka to sistematizācija un sakārtošana atsevišķā monogrāfijā varētu sekmēt plašās, bet sašķeltās dejas nozares vienotību par principiem, kritērijiem un kvalitātēm deju iestudējumu veidošanā.

Balstoties teorētiskajos vispārinājumos un praktiskajās atziņās, monogrāfijas autore apkopojusi, sistematizējusi un analizējusi plaša diapazona informāciju par dejas kompozīcijas struktūru un tās saturu, radošo procesu, kompozīcijas tehniku, paņēmieniem utt. Darbā apskatītas gan dejas kompozīcijas veidošanai kopumā svarīgas problēmas, kas attiecināmas uz jebkuru horeogrāfisku iestudējumu, gan arī specifiskie jautājumi, raksturīgi atsevišķiem deju žanriem. Monogrāfija nepieciešama ne tikai studentiem, bet arī visai dejas nozarei kopumā, jo tā vērsta uz kritiskās domāšanas ieviešanu dejas kompozīcijas veidošanā un vērtēšanā.

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs