Agate Bankava

Piešķirta “Dejas balva 2017–2018” kategorijā “Laikmetīgās dejas horeogrāfe/s” par izrādēm:

“Slikta”

Agate Bankava savā maģistra darbā pēta to, kādēļ iedalām mākslu labā un sliktā, uzmanību pievēršot laikmetīgās dejas mākslas sfērai. “Cilvēku veido laiks un pieredze, kas palīdz dzīvot pasaulē atbilstoši laikmeta prasībām un baudīt labu mākslu, jo mēs zinām, kas ir labs. Izrādē piedalās pieci dejotāji, kuri uzzina ko jaunu par sevi. Neko citu neprot un patstāvīgi izdzenā blokus”.

“Memor”

Izrādē “Memor” tiek meklētas atbildes uz vairākiem svarīgiem jautājumiem par atmiņu kā cilvēka spēju un domāšanas virzītājspēku. Ir ķermeņa atmiņa, emocionālā atmiņa, intelektuālā atmiņa. Atmiņa ne vien palīdz cilvēkam atcerēties, bet arī rada robežas un liek šķēršļus ceļā uz attīstību, piedošanu, transformēšanos. Vai šīs robežas ir atmiņas uzlikts šķērslis, vai tomēr aizsargbarjera, lai sevi neizdedzinātu pārāk lielā zināšanu un pieredzes gūzmā?

“Future Freak”

Profesors Juvals Noa Harari (Yuval Noah Harari) nākotnes cilvēka definīcijai piedāvā versiju “Homo Deus”, mēs – daudz vieglprātīgāku un ne tik cildinošu – “Future Freak”.
Izrādē “Future freak” uzburtas trīs no tūkstošiem iespējamo versiju, kā ekoloģiskais piesārņojums, informācijas blīvums, vēsturiskā bagāža, kanonizētā māksla, vēlme būt mūžīgi jaunam un veselam varētu ietekmēt nākotnes cilvēku. Neviens nezina, kā būs. Šī ir tikai mūsu spekulācija.


Agate Bankava par nomināciju Dejas balvai

Horeogrāfs man vienmēr ir bijis cilvēks, kas ir pietiekoši drosmīgs, lai ar citiem spētu dalīties ar savu iekšējo pasauli – tēmām, darbībām un idejām, kas viņam ir būtiskas. Šie trīs darbi, par kuriem esmu nominēta kā horeogrāfe, man ir ļoti nozīmīgi. Kas ir labs un kas slikts, kādā pasaulē mēs dzīvosim rītdien, un ko spēj mūsu prāts un atmiņas. Kaut nelielas, bet tomēr atbildes uz šiem jautājumiem tie man sniedza. Paldies žūrijai, ka pamanījāt mani, paldies kolēģiem, ka sekojat manām idejām, paldies, skatītāj, ka nāc lūkoties manā pasaulē.

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs