Jānis Purviņš

Nominēts “Dejas balvai 2017–2018” kategorijā “Skatuviskās tautas dejas horeogrāfs/e” par izrādēm:


Deju izrāde “Kal mani no jauna – Rīgas leģenda”

Deju izrāde „Kal mani no jauna – Rīgas leģenda” ir radoši bagāts un atraktīvs kultūras notikums, kurā tiek apvienota latviešu tautas mutvārdu folklora, lietišķā māksla, mūzika, dzeja un latviešu skatuviskās tautas dejas jaunrade, arī masku kolāžu, leļļu teātra un cirkus elementu postmoderna sintēze. Tas ir viens no ceļiem, kā saglabāt latviešu tautas radītās kultūras vērtības, popularizēt latviešu deju, atspoguļojot Rīgas skaistumu, unikalitāti un savdabību.
Tāpat kā katrai pilsētai ir sava leģenda, arī katram cilvēkam ir savs stāsts. Tas atgādina, ka cilvēka liktenis veidojas, saskaroties ar ikdienu, sapņu un ideju lolojumu, dzīves mērķi un nejaušu brīnumu, kas spēj cilvēka dzīvi pagriezt pavisam citā virzienā. Tā tas notiek ar Ansi un vērdiņu, kuru nav iespējams iztērēt. 
Paldies Kārļa Skalbes pasakai, kura iedvesmojusi dejas izrādē kalt jaunu stāstu par mums pašiem un Rīgu, meklēt laimi, veiksmi un dzīves piepildījuma atslēgas.

Deju lieluzvedums “Māras zeme

Daugavas stadionā vairāk nekā 18 tūkstoši visu paaudžu dejotāju izdejo mūsu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai, no baltu cilšu sanākšanas Daugavas krastos un laika, kad pirmoreiz minēts sarkanbaltsarkanais karogs, līdz Latvijas Republikas simtgades svinībām. Caur laukumā izveidoto ornamentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu četros nosacīti izveidotos tautas vēstures posmos tiek iezīmēta tautas dejas un dziesmas ciešā saikne ar cilvēka mūža ritumu un viņa laiku, bet katras daļas centrā īpašā aranžējumā sadzirdami arī Dziesmu svētku repertuāra motīvi.
Uzvedumā skan grupu “Iļgi”, “Auļi” mūzika, kā arī  Jura Kulakova mūzika Kristapa Krievkalna aranžējumā un latviešu tautas mūzika Jura Vaivoda aranžējumā.


Jānis Purviņš par nomināciju Dejas balvai

Pa „Māras zemi” ejot

Deju svētki ir maize latvieša dvēselei. Katrs no mums, kurš pērnvasar bija Daugavas stadionā, lai kopā radītu lielos deju rakstus, droši var teikt – Latvija ir mana dzīve! Tā ir manas dzimtas pagātne, tas ir mans tagadnes mirklis, tie ir mūsu nākotnes sapņi. Latvijā varam dejot, dziedāt un dzīvot latviski.

Tāpēc radās stāsts dejā „Māras zeme” – stāsts par ikkatru no mums, par mūsu senčiem. Tas ir stāsts par latvieti vairāku gadu simtu laikā, par latviskām dzīvošanas vērtībām, dzīvošanas dzirksti, trauslumu un mīlestību.

Paldies ikkatram, kurš pielika roku, lai „Māras zeme” taptu skaista, spēcīga un neaizmirstama!

Gaismu sauca, Gaisma ausa!

Lai top!


“Kal mani no jauna” kalnā kāpjot

Deju izrāde „Kal mani no jauna – Rīgas leģenda” tika veidota pēc K. Skalbes pasakas „Pasaka par vērdiņu” motīviem. Anša sapņi  tikpat labi var būt katra cilvēka sapņi. Bet vai, piepildot tos, mēs neapmaldāmies savās sajūtās – tas lai paliek katra pašā ziņā.

Ceļš uz pirmizrādi gan bija garš un stipri līkumots. Bet jebkurā, pat visstāvākajā kalnā tu vari uzkāpt, ja esi ar īstajiem cilvēkiem blakus. Nu mēs esam uzkāpuši arī šajā kalnā!

Paldies Dacei Micānei-Zālītei, Ilgai Reizniecei, Gatim Gaujeniekam, Evitai Bētai, Evijai Dāboliņai un tautas deju ansambļa „Līgo” pedagogiem un 90 dejotājiem par kopā ieto ceļu!


FOTO: Jānis Romanovskis

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs