Deju izrāde “Kal mani no jauna – Rīgas leģenda”

Nominācija “Dejas balvai 2017–2018” kategorijā “Skatuviskās tautas dejas
uzvedums vai notikums”


Žūrijas komentārs

Kārļa Skalbes “Pasaka par vērdiņu” mūsdienīga interpretācija deju izrādē. Stāsts par Rīgu un cilvēkiem, kuri meklē laimi, veiksmi un dzīves piepildījuma atslēgas.


Radošā komanda

Horeogrāfs, producents: Jānis Purviņš
Librets, dziesmu teksti un režija
: Dace Micāne-Zālīte
Mūzika
: Ilga Reizniece un Gatis Gaujenieks
Scenogrāfija
: SIA “Yes, we can”
Vizuālā identitāte
: Kristiāna Marija Sproģe
Maskas
: Evita Bēta
Tērpi
: Tautas tērpi no TDA “Līgo” tautas tērpu kolekcijas, Evija Dāboliņa un Dāvids
Dejo
: RKTMC “Mazā ģilde” Tautas deju ansamblis “Līgo”

Deju izrāde „Kal mani no jauna – Rīgas leģenda” ir radoši bagāts un atraktīvs kultūras notikums, kurā tiek apvienota latviešu tautas mutvārdu folklora, lietišķā māksla, mūzika, dzeja un latviešu skatuviskās tautas dejas jaunrade, arī masku kolāžu, leļļu teātra un cirkus elementu postmoderna sintēze. Tas ir viens no ceļiem, kā saglabāt latviešu tautas radītās kultūras vērtības, popularizēt latviešu deju, atspoguļojot Rīgas skaistumu, unikalitāti un savdabību.
Tāpat kā katrai pilsētai ir sava leģenda, arī katram cilvēkam ir savs stāsts. Tas atgādina, ka cilvēka liktenis veidojas, saskaroties ar ikdienu, sapņu un ideju lolojumu, dzīves mērķi un nejaušu brīnumu, kas spēj cilvēka dzīvi pagriezt pavisam citā virzienā. Tā tas notiek ar Ansi un vērdiņu, kuru nav iespējams iztērēt.
Paldies Kārļa Skalbes pasakai, kura iedvesmojusi dejas izrādē kalt jaunu stāstu par mums pašiem un Rīgu, meklēt laimi, veiksmi un dzīves piepildījuma atslēgas.
Jānis Purviņš par nomināciju Dejas balvai

“Kal mani no jauna” kalnā kāpjot

Deju izrāde „Kal mani no jauna – Rīgas leģenda” tika veidota pēc K. Skalbes pasakas „Pasaka par vērdiņu” motīviem. Anša sapņi  tikpat labi var būt katra cilvēka sapņi. Bet vai, piepildot tos, mēs neapmaldāmies savās sajūtās – tas lai paliek katra pašā ziņā.

Ceļš uz pirmizrādi gan bija garš un stipri līkumots. Bet jebkurā, pat visstāvākajā kalnā tu vari uzkāpt, ja esi ar īstajiem cilvēkiem blakus. Nu mēs esam uzkāpuši arī šajā kalnā!

Paldies Dacei Micānei-Zālītei, Ilgai Reizniecei, Gatim Gaujeniekam, Evitai Bētai, Evijai Dāboliņai un tautas deju ansambļa „Līgo” pedagogiem un 90 dejotājiem par kopā ieto ceļu!FOTO: Jurģis Rikveilis

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs