Dita Jonīte

Nominēta “Dejas balvai 2019–2020” kategorijā “Ieguldījums dejas mākslā” par pētījumiem dejas vēsturē izdevumos “Neatkarības laika teātris” un “Latvija: kultūru migrācija”.

Dita Jonīte 2001. gadā ieguva bakalaura grādu mākslās (teātris) Latvijas Universitātē, absolvējot Silvijas Radzobes teātra kritiķu kursu. Kopš tā laika dažādos drukātajos un digitālajos medijos regulāri rakstījusi recenzijas ne tikai par teātri, bet arī par plaša spektra dejas notikumiem. 2009. gadā Filoloģijas un mākslas fakultātē iegūts arī humanitāro zinātņu maģistra grāds, aizstāvot darbu “Olgas Žitluhinas dejas skola Latvijas teātra kontekstā”. Turpinot pētīt dejas un teātra attiecības, patlaban notiek darbs pie promocijas darba izstrādes Latvijas Kultūras akadēmijā, uzmanību fokusējot uz paradigmas maiņu teātra horeogrāfa darbā.

Kopš 2007. gada Dita Jonīte ir zinātniskā asistente LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Teātra, mūzikas un kino mākslas daļā, bet kopš dibināšanas brīža darbojusies gan “Žurnāla Dance.lv” redakcijā, gan Latvijas Dejas informācijas centra valdē.

Līdzās pētījumiem par deju “Latvija: kultūru migrācija” un “Neatkarības laika teātris”, Dita Jonīte izveidojusi arī Latvijas laikmetīgās dejas hroniku (1996-2020).

Žūrijas komentārs

Atgriezeniskās saites klātbūtnei mākslinieciskā procesa virzībā ir neapšaubāma vērtība. Ditas Jonītes pētījumos ieguldīts skrupulozs avotu, liecību un literatūras izzināšanas, teorētiskās analīzes un dokumentēšanas darbs. Atrast vārdus, kuros ietērpt dejas valodu, ir ne vien izaicinājums, bet augstas meistarības pierādījums.

Raksti un recenzijas

Neatkarības laika teātris: Olgas Žitluhinas ieguldījums laikmetīgajā dejā

Dejas balvu gaidot. Ekspresintervija ar Ditu Jonīti

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs