Maruta Alpa

Piešķirta “Dejas balva 2021–2022” kategorijā “Ieguldījums dejas mākslā” par ilggadēju latviešu skatuviskās dejas attīstības veicināšanu un Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšanu, XXVII Vispārējo Dziesmu un XVII Deju svētku trīs skatuviskās tautas deju programmu sagatavošanu.

Maruta Alpa jau vairāk nekā 40 gadus veicinājusi Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nepārtrauktību, svētku mākslinieciskā līmeņa nemitīgu pilnveidi, deju kolektīvu un horeogrāfu izaugsmi. Kopš 1992. gada ir Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) dejas mākslas eksperte. 2014. gadā saņēmusi augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni.

Pēdējos divos gados, spītējot pandēmijas izaicinājumiem, izdevies paveikt nozarei nozīmīgus darbus. 2021. gadā pabeigts fundamentāls projekts – Latviešu skatuviskās dejas zelta fonda vietne. Sniegts organizatorisks un LNKC finansiāls atbalsts multimediālajai deju izrādei “Latvju zīmēs rotāties”. Sagatavota un realizēta nebijusi akcija, Kurzemes deju josta “Es redzēju visu jūru” – Kurzemes jūrmalas krastā 1136 dejotāji no 83 latviešu skatuviskās dejas kolektīviem izdejoja 16 dejas. 2021. gadā arī izdots Marutas Alpas sastādītais deju krājums “Malienas mantojums”.

2022. gadā Marutas Alpas vadībā sagatavots repertuārs un metodiskie materiāli XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzvedumam “Mūžīgais dzinējs” un deju lielkoncertam “Balts”, kam tapuši 18 jaundarbi. Īstenots mākslinieciski augstvērtīgs Dziesmu un Deju svētku ieskaņu koncerts Alūksnē. Rojā organizēts Kurzemes kultūrvēsturiskā novada jaundeju koncerts “Zelta zemes vidiņā”, tam sagatavotie 15 jaundarbi izdoti arī grāmatā.

Žūrijas komentārs

Katrā nozarē ir darītāji, kuru devums ir neatsverams, kaut bieži tie paliek maz pamanīti. Tāda skatuviskās dejas nozarē ir Maruta Alpa. Pateicoties viņas profesionalitātei un prasmīgai sadarbībai ar citiem savas jomas lietpratējiem, ir veikts nozīmīgs ieguldījums Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanā un attīstībā. Pēdējo gadu garumā sagatavotas trīs atšķirīgas Deju svētku programmas, kurās šovasar piedalīsies vairāk nekā 16 tūkstoši dejotāju.

Raksti un recenzijas

Panorāma. Dejotāji Alūksnē nosvin deju svētku lieluzveduma «Mūžīgais dzinējs» ieskaņas koncertu

900 sekundes. LNKC dejas mākslas eksperte: Līdz ar repertuāra pārbaudes skatēm dejotājiem sākas emocijām pilns laiks

© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs