Emīlija Berga

Nominēta “Dejas balvai 2021–2022” kategorijā “Jaunie dejas mākslinieki” par soloizrādi:

“Es vairs neesmu tas, kas biju, bet vēl neesmu tas, kas būšu”

Kustību izrāde “’Es vairs neesmu tas, kas biju, bet vēl neesmu tas, kas būšu”’ ir horeogrāfes Emīlijas Bergas bakalaura darbs, beidzot Latvijas Kultūras akadēmiju. Izrādes tēma ir liminalitāte – brīdis, kurā notiek pāreja no vienas dzīves fāzes uz nākamo. Izrāde ir subjektīva refleksija caur kustību un tekstu par šo stāvokli. Izpildītāja meklē asociācijas šim stāvoklim, salīdzinot pārmaiņas dzīvē ar pārmaiņām kustībā. Izrādes formāts ir kā dienasgrāmata, tā ir apziņas plūsma, kurā izpildītājas uzdevums ir uz skatuves to saglabāt tādu pašu, kāda tā būtu, ja tā tiktu stāstīta tuvākajiem draugiem. Tas ir pandēmijas laika lolojums, kurā izpildītāja reflektē par pārmaiņām, salīdzinot pārmaiņu procesu dzīvē ar mācīšanos kustēties pa jaunam. Lai gan stāsts ir personīgs, tas tiek pasniegts caur metaforām, kas sniedz iespēju skatītājam veidot savas asociācijas. Stāsta pasniegšanas veids rada intīmu gaisotni un izjauc ierasto attālumu starp izpildītāju un skatītāju.

Žūrijas komentārs

Emīlijai ir apbrīnojami dzīva un fascinējoša mākslinieces skatuves esība, kurā nopietnais kļūst nenopietns un otrādi. Ainu pēc ainas māksliniece piedāvā iespēju iegrimt un aizmirsties viņas veidotajā stāstā.

Raksti un recenzijas

Dita Jonīte. 21 nevar nedejot. Par LKA Laikmetīgas dejas mākslas absolventu diplomdarbiem


© 2019 Latvijas dejas informācijas centrs